Hizmetlerimiz

Haneler

- Gençlerin kendilerini keşfetmelerine katkı sağlayarak yaygın öğrenme temelli faaliyetler aracılığıyla Erasmus+ projelerinde yer almalarına katkıda bulunmak
- Okullar ve eğitim kurumlarıyla çocuklar ve ailelerine yönelik farkındalık ve kariyer gelişim danışmanlığı
- Yapay zeka destekli uçtan uça mizaç ve karakter eğilim analizleri
- Yapay zeka destekli duygu durum analiz danışmanlığı ile kısa ve orta vadeli yönelim desteği
- Kamuya bilişim hizmeti sunulması
- Kurumsal gelişim danışmanlığı

Dönüşüm

Doğa, var oluşundan itibaren sahip olduğu döngüsel sistemi sayesinde kendini yenileyebilmektedir. İnsanoğlu olarak, içerisinde bulunduğumuz bu sisteme ayak uydurmamız gerekmektedir. Bu noktada bizlere kendini teslim ederek hizmet etmektedir. Kelime anlamı olarak çeşitlilik ve üretkenliğin devamının sağlanması anlamına gelen sürdürülebilirlik bilinci burada karşımıza çıkmaktadır. Bu noktada bizlere düşen doğanın kendi sistemine devam edebilmesi için, ürettiğimiz zararlı maddeleri kullanmamak ve kendini yenileyebileceğinden fazla atık madde oluşturmamaktır. Bizler gelecek nesillere temiz bir dünya aktarabilmek için ve kaynakların tükenmeden kullanabilmesini sağlayabilmek adına; doğada bulunan ve dönüşebilecek tüm maddelerin anlatılarak herkesin bilinçlendirilmesini sağlamayı hedeflemekteyiz. Bunun için her kesimden oluşturulan gruplara eğitimler vererek, projeler kapsamında pek çok eve ulaşmak hedefimizdir. Tekstil, plastik, organik atık ve diğer pek çok atığın geri dönüşümünün sağlanabildiği sistemler kullanmak ve yerinde geri dönüşümünün sağlanmasının basamaklarının anlatıldığı eğitimler organize etmekteyiz.

Kendini Tanı

- Kişisel gelişim alanlarında danışmanlık,
- Kurumsal gelişim alanlarında danışmanlık,
- NLT-EFT,
- Motivasyon ve Duygu Koçluğu,
- Eğitim Danışmanlığı,
- Girişimcilik Danışmanlığı
- Öğrenci Koçluğu,
- Kariyer Koçluğu,
- Hayat Koçluğu,
- Mentörlük,
- İlişki Analizi,
- Meslek Seçimi,
- İsim Analizi
- Birebir ve Online Danışmanlık

Mağaza

Gerçekleştirdiğimiz eğitim çıktılarından oluşan ürünlerin yayınlanacağı yer olarak yakında hizmetinizde